اهنگ با خیالت بی خیالم ریمیکس

اهنگ با خیالت بی خیالم ریمیکس

دانلود اهنگ وا خیالت بی خیالم تونه دارم سی روز تنگ مهدی هدایت احمد بیرانوند اصلی بدون ریمیکس ریمیکس تند بیس دار دیجی کینگ عباس

آهنگ کردی لری با خیالت بی خیالم تونه دارم سی روز تنگ مهدی هدایت و احمد بیرانوند کامل اینستا

دانلود اهنگ لری معروف اینستا

10 89 01

اهنگ احمد بیرانوند وا خیالت بی خیالم

اهنگ با خیالت بی خیالم ریمیکس تند بیس دار دیجی کینگ عباس سیستمی اینستا

دانلود آهنگ


دانلود آهنگ با خیالت بی خیالم احمد بیرانومند اصلی بدون ریمیکس

دانلود آهنگ


اهنگ با خیالت بی خیالم تونه دارم سی روز تنگ مهدی هدایت

دانلود آهنگ


متن اهنگ با خیالت بی خیالم احمد بیرانوند

وا خیالت بی خیالم تونه دارم سی روز تنگ
چی براری های وه پشتم وا قطارو تفنگ و شنگ
هونمونم هونمونم جانشین کل دودمونم
اگر یه روز د مه دیر بای نمیتونم نمیتونم
دست بنی مین دسم؛ عهدی بون وا مه ایمشو

درد پیری ها د رمو جونیمو میره و دو
هونمونم هونمونم جانشین کل دودمونم
اگر یه روز د مه دیر بای نمیتونم نمیتونم
بیا وا یک و سر بوریم ای عشقه تا روز پیری
مری چی گم کردمه وقتی یه روز د مه دیری


دانلود آهنگ با خیالت بی خیالم ریمیکس

اهنگ با خیالت بی خیالم تونه دارم سی روز تنگ مهدی هدایت

اهنگ با خیالت بی خیالم لری

دانلود اهنگ وا خیالت بی خیالم تونه دارم سی روز تنگ

اهنگ کردی با خیالت بی خیالم

اهنگ با خیالم بی خیالم

متن اهنگ با خیالت بی خیالم

اهنگ احمد بیرانوند وا خیالت بی خیالم

دیدگاه خود را بگذارید