دانلود آهنگ это ли счастье

دانلود آهنگ это ли счастье

 دانلود آهنگ روسی это ли счастье از Rauf & Faik

آهنگ روسی آیا این خوشبختی هست؟ از رئوف و فایک

Rauf Faik 1

متن و ترجمه ی آهنگ это ли счастье

♪♪*******♪♪

В мире не осталось
دنیایی وجود نداره ..

Искренних чувств
.. که توش احساسات صادقانه وجود داشته باشه

Я теперь иду
من دیگه میرم

И тут каждую боюсь
من اینجا از همه میترسم

♪♪*******♪♪

Это ли счастье ?

آیا این خوشبختی هست؟

Тут все погасло
دیگه چیزی بینمون نیست

Это не счастье
این خوشبختی نیست

♪♪*******♪♪

Не счастье
خوشبختی نیست

Это ли счастье ?

آیا این خوشبختی هست؟

♪♪*******♪♪

دیدگاه خود را بگذارید